Assemblea del Centre parroquial

Demà dilluns, 2 de març, a ¼ de 9 del vespre A la Sala del Centre

Benvinguda

Lectura de l’acta

Balanç economic i situació econòmica

Previsió activitats 2020

Il·luminació i sonorització de la Sala.