CINEMA pels infants Dimecres 9, Dijous 10 i Diumenge 13 de setembre

CINEMA AL CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA

DOBLADA AL CATALÀ

DIMECRES DIA 9 SETEMBRE A LES 17.30 H

DIJOUS DIA 10 SETEMBRE A LES 17.30 H

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE A LES 17.30 H.