Assemblea General Ordinària de socis

Dijous 30 de març a les 20h.

-Ordre del dia:

-Benvinguda

-Lectura i aprovació acta anterior.

-Memòria activitats 2016

-Memòria econòmica 2016

-Pressupost 2017

-Convenis amb l’ajuntament i llicència d’activitats

-Previsió 2017

-Precs i preguntes