documents presentats els socis en l’assemblea del 29 de març del 2019

Aquí podeu presentar l’acta aprobada de la darrera assemblea del Centre parroquial i les memòries d’activitats dels darrers dos anys.

[gview file=”https://www.centreparroquialargentona.cat/wp-content/uploads/2019/04/MEMÒRIA-ACTIVITATS-CENTRE-2018.pdf”][gview file=”https://www.centreparroquialargentona.cat/wp-content/uploads/2019/04/MEMÒRIA-ACTIVITATS-any-2017.pdf”] [gview file=”https://www.centreparroquialargentona.cat/wp-content/uploads/2019/04/ACTA-ASSEMBLEA-de-socis-de-30-03-2017.pdf”]