CENTRE PARROQUIAL ARGENTONA DIVENDRES 8 (VOSE), DISSABTE 9, DIUMENGE 10, i DIMARTS 12 D’OCTUBRE

DIVENDRES DIA 08 D’OCTUBRE A LES 20 H ( VOSE )

DISSABTE DIA 09 D’OCTUBRE A LES 17.30 H.

DISSABTE DIA 09 D’OCTUBRE A LES 20 H.

DIUMENGE DIA 10 D’OCTUBRE A LES 17 H.

DIUMENGE DIA 10 D’OCTUBRE A LES 19.30 H

DIMARTS DIA 12 D’OCTUBRE A LES 19 H ( ÚLTIM DIA )

ÉS OBLICAGOTRI L’ÚS DE LA MASCARETA A LA SALA