CINEMA CENTRE PARROQUIAL ARGENTONA DISSABTE 30 D’OCTUBRE, DIMECRES 3 DE NOVEMBRE i DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE

DISSABTE DIA 30 D’OCTUBRE A LES 18.45 H

DIMECRES DIA 3 DE NOVEMBRE A LES 19.30 H

DIUMENGE DIA 7 DE NOVEMBRE A LES 17 H

126 minuts