Opera i Cinema al Centre parroquial per Sant Joan

OPERA CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA
DIVENDRES DIA 24 DE JUNY A LES 19.00H
DIUMENGE DIA 26 DE JUNY A LES 18.30H

CINEMA CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA
DISSABTE DIA 25 DE JUNY A LES 18 i 20 H