CINEMA CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA

●DIVENDRES DIA 28 D’OCTUBRE A LES 20.15H ( VOSE )

●DISSABTE DIA 29 D’OCTUBRE A LES 20H

●DIUMENGE DIA 30 D’OCTUBRE A LES 19.00H