CINEMA CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA

●AVUI ● DISSABTE i ● DEMÀ ● DIUMENGE DIES 11 i 12 DE MARÇ A LES 17.00 H

CINEMA CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA

● AVUI ● DIVENDRES DIA 10 DE MARÇ A LES 19.30H. ( VOSE )

●DISSABTE DIA 11 DE MARÇ A LES 19.30H

●DIUMENGE DIA 12 DE MARÇ A LES 19.00H