COMUNICAT CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA MAIG 2023

ÚS DELS NOSTRES ESPAIS PER ACTES DE POLÍTICA MUNICIPAL

Segons l’article 12è. dels Estatus del Centre parroquial aquest «no pretén cap identificació política», per aquest motiu no deixem els nostres espais als partits polítics per la realització de cap tipus d’acte.

Però aquest any, hem rebut per part de diferents formacions polítiques la petició de fer diversos actes. La nostra primera resposta va ser manifestar la nostra neutralitat. Tot i això, després de rebre una carta de la nostra Alcaldessa on manifestava que «que els locals tancats reservats per la realització gratuïta d’actes de campanya són la sala de Plens amb un aforament de 60 persones i el saló de pedra amb un aforament de 100 persones. La resta d’espais són places del municipi.», i la carta rebuda i signada per totes les opcions polítiques que es presenten a les properes eleccions on es demanava: «la cessió d’alguns espais del Centre», considerem que cercant el millor pel bé del poble i no sentint‒se identificat el Centre Parroquial amb cap opció política, cedirem els espais que se’ns demanin per la realització d’actes polítics, sempre que no afectin el normal funcionament de les nostres activitats, i que assumeixin les despeses generades.

Argentona, 2 de maig de 2023

Joan Forns

President del Centre Parroquial d’Argentona en nom de la Junta

Documents: Comunicat Cente, Carta de l’Alcaldesa i Carta del grups potítics d’Argentona