Escrit Cardenal Centenari Centre

La parròquia està de festa

sistachCelebrem el Centenari del Centre Parroquial d’Argentona, que va néixer el 25 de juliol de 1914, festa de Sant Jaume, per impuls del qui fou vicari de la parròquia i després rector de la basílica de Santa Maria de Mataró, el Beat Josep Samsó i Elies.


Aquest Centenari és també un centenari de la parròquia d’Argentona, ja que la parròquia no és només el temple parroquial, sinó també els locals del Centre parroquial per tal que els parroquians puguin realitzar les altres activitats pròpies de l’Església, l’anunci de la Paraula, la catequesi, l’ajuda fraterna i diverses activitats culturals, esportives i recreatives que els cristians necessiten també per realitzar-se com a persones i cristianes.

El nostre Centre parroquial ha prestat i presta un servei molt preuat com un espai parroquial, sense el qual la parròquia no haguera pogut realitzar degudament el seu servei. Per això em plau agrair-ho a tots els que l’han fet i el fan possible lliurant al Centre dedicació, il·lusió i molta generositat, i desitjo que aquesta realitat parroquial pugui continuar realitzant la seva finalitat per la qual va ser impulsat pel nostre estimat Beat Dr. Josep Samsó.

Parròquia de Sant Julià d’Argentona, per molts anys pel Centenari del seu Centre parroquial!

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona