Qui som

El Centre Parroquial d’Argentona, amb NIF R0800514B, és una entitat sense ànim de lucre,  prolongació de la comunitat parroquial de la Parròquia de Sant Julià d’Argentona, que vol donar un testimoniatge de valors humans i cristians,  amb tota una sèrie d’activitats que li són pròpies i que van destinades a tots aquells que lliurement vulguin acceptar-les i compartir-les, i per tant no es pot discriminar cap persona.

No és finalitat del Centre Parroquial cap activitat política com a tal, per la qual cosa l’associació es manté al marge de qualsevol identificació o tendència política de partit.

Tots els càrrecs de responsabilitat en l’entitat són totalment incompatibles amb altres càrrecs de representativitat de qualsevol agrupació/coalició política o partit polític.

Tots els membres de la Junta Directiva, i en primer lloc el seu President, han de sintonitzar amb aquestes idees i tenir-ne consciència a l’hora d’orientar, controlar i animar les activitats de l’entitat.