Objectius

La finalitat del Centre Parroquial és donar una educació i formació humana i cristiana, especialment a la infància i la joventut, que  abasti tots els aspectes de la personalitat, i ha de ser l’adequada al moment present.

La formació i educació esmentades anteriorment, es realitzaran mitjançant diverses activitats que poden ser: conferències, cursos, col·loquis, sessions audiovisuals, seminaris,  sessions cinematogràfiques, esplai, escacs, catequesi, esport no competitiu, tallers de diverses modalitats i temes, representacions teatrals, exposicions, sessions musicals, etc. etc. i qualsevol altre de tipus cultural o recreatiu.