On som

El domicili social de l’entitat radica a la planta baixa de la Casa Rectoral,  que és propietat de la Parròquia de Sant Julià d’Argentona, i és el lloc on es desenvolupen les seves activitats així com en els patis que l’envolten.

Ens trobareu a:

Carrer Bernat de Riudemeia nº 4

08310-ARGENTONA

e-mail: centreparroquialargentona@gmail.com